• Bordenbouw

    Een kast van 20 meter lang of een simpel schakelbordje, van sturing tot grote vermogens: Gaits kan een brede range van projecten in de bordenbouw aan. Wij stellen onze kennis en capaciteit graag ter beschikking. Dit zowel rechtstreeks voor industriële ondernemingen, als voor bedrijven die op dit vlak extra expertise kunnen gebruiken. Gaits integreert daarbij moeiteloos alle mogelijke energiebronnen, en dit volgens een ingenieus uitgetekend schema en alle geldende normeringen. Al het voorbereidende werk gebeurt ter plaatse of
    in het eigen atelier.


  •